Consumer Consumption by Country

Data by country looking at household consumption including total value US$, growth rates, per capita growth rates, and total value using purchasing power parity rates.

Save the current configuration of this report including all selections, filters, and sorting.
Description to be displayed for the saved view.
Fields
Share

Compare countries on key indicators across 21 categories & 120+ subcategories.


Country Household consumption (US$) Household consumption (annual growth %) Household consumption per capita (annual growth %) PPP Household consumption (international $)
1) Afghanistan
16.364B
55.065B
2) Albania
9.675B
2.88
3.04
22.261B
3) Algeria
68.035B
3.3
1.43
193.823B
4) American Samoa
437M
-0.81
-0.921
5) Angola
74.466B
92.053B
6) Antigua and Barbuda
780.741M
-11.5
-12.4
946.832M
7) Argentina
359.501B
-1.44
-2.4
8) Armenia
8.134B
-1.17
-1.44
19.831B
9) Australia
694.325B
2.87
1.43
613.646B
10) Austria
205.993B
1.48
0.159
218.062B
11) Azerbaijan
21.883B
2.2
0.85
12) Bahamas
7.575B
1.9
0.757
6.659B
13) Bahrain
14.491B
1.87
-0.755
23.662B
14) Bangladesh
153.064B
3
1.89
375.657B
15) Barbados
3.753B
-4.37
-4.65
3.056B
16) Belarus
25.892B
-3.85
-4.02
17) Belgium
239.564B
1.65
0.994
247.566B
18) Belize
1.235B
4.03
1.83
2.155B
19) Benin
5.963B
5.87
2.98
15.83B
20) Bermuda
3.047B
21) Bhutan
1.126B
-2.6
-3.86
3.397B
22) Bolivia
23.372B
3.39
1.84
47.014B
23) Bosnia Herzegovina
13.313B
1.71
2.26
29.165B
24) Botswana
7.449B
2.23
0.365
15.34B
25) Brazil
1.15T
-4.24
-5.02
1.829T
26) Brunei
2.411B
-1.28
-2.6
4.189B
27) Bulgaria
32.414B
3.55
4.28
76.094B
28) Burkina Faso
6.84B
2.69
-0.279
18.577B
29) Burundi
2.626B
1.18
-1.93
6.422B
30) Cambodia
15.237B
6.74
5.08
37.641B
31) Cameroon
22.655B
3.66
0.992
56.15B
32) Canada
891.923B
2.34
1.1
870.954B
33) Cape Verde
1.205B
1.79
0.599
2.135B
34) Central African Republic
1.693B
1.08
0.016
2.005B
35) Chad
7.606B
-4.5
-7.42
16.536B
36) Chile
158.177B
2.36
1.52
249.142B
37) China
4.405T
7.78
7.2
7.6T
38) Colombia
177.166B
2.07
1.18
394.509B
39) Comoros
625.003M
0.458
-1.9
1.056B
40) Congo
4.423B
11.2
8.43
10.405B
41) Costa Rica
36.326B
4.58
3.51
53.017B
42) Croatia
29.372B
3.27
4.09
50.158B
43) Cuba
48.554B
7.35
7.14
44) Cyprus
13.909B
3.34
2.74
17.839B
45) Czech Republic
91.721B
3.6
3.44
157.957B
46) DR Congo
25.427B
2.43
-0.869
34.533B
47) Denmark
145.558B
2.05
1.2
118.418B
48) Dominica
392.073M
532.085M
49) Dominican Republic
49.894B
4.8
3.62
103.09B
50) Ecuador
59.111B
-3.63
-5.04
97.439B
51) Egypt
275.456B
4.58
2.49
818.11B
52) El Salvador
23.788B
1.16
0.651
46.188B
53) Equatorial Guinea
5.557B
4.22
0.296
9.527B
54) Estonia
12.315B
4.4
4.32
18.278B
55) Ethiopia
50.803B
1.82
125.004B
56) Faroe Islands
1.358B
57) Fiji
2.878B
4.693B
58) Finland
131.694B
1.83
1.54
122.337B
59) France
1.364T
2.2
1.78
1.423T
60) Gabon
5.57B
0.499
-2.01
8.927B
61) Gambia
844.706M
-4.38
-7.24
2.727B
62) Georgia
9.291B
-0.616
3.23
25.829B
63) Germany
1.852T
2.06
0.852
2.017T
64) Ghana
27.557B
-2.51
-4.7
76.173B
65) Greece
134.659B
-0.024
0.665
176.133B
66) Greenland
970.659M
2.05
2.38
67) Grenada
860M
1.161B
68) Guam
3.255B
1.65
0.965
69) Guatemala
58.517B
4.22
2.14
102.29B
70) Guinea
6.014B
0.647
-2.01
12.055B
71) Guinea Bissau
960.378M
8.94
6.23
2.331B
72) Guyana
2.119B
3.336B
73) Haiti
7.245B
0.836
-0.429
15.44B
74) Honduras
16.678B
3.77
2.04
32.4B
75) Hong Kong
212.322B
1.81
1.24
255.489B
76) Hungary
62.764B
4.33
4.6
118.836B
77) Iceland
9.826B
6.9
5.8
7.544B
78) India
1.331T
8.69
7.44
4.468T
79) Indonesia
537.562B
5.04
3.85
1.435T
80) Iran
206.912B
3.8
2.61
539.777B
81) Iraq
110.096B
203.951B
82) Ireland
100.49B
3.16
1.08
90.943B
83) Israel
175.032B
6.1
4.03
155.351B
84) Italy
1.131T
1.51
1.73
1.247T
85) Ivory Coast
23.581B
9.7
6.98
59.45B
86) Jamaica
11.015B
-0.308
-0.634
17.278B
87) Japan
2.758T
0.391
0.507
2.759T
88) Jordan
30.239B
9.13
6.56
63.392B
89) Kazakhstan
73.301B
1.79
0.32
220.754B
90) Kenya
56.297B
4.74
2.1
122.904B
91) Kuwait
50.196B
5.89
2.84
77.167B
92) Kyrgyzstan
5.723B
1.76
-0.341
19.334B
93) Laos
9.753B
8.66
1.44
24.446B
94) Latvia
16.946B
3.28
4.19
26.906B
95) Lebanon
41.101B
-2.9
-5.41
96) Lesotho
1.776B
1.27
-0.061
5.592B
97) Liberia
3.001B
-6.37
-8.69
3.809B
98) Lithuania
27.503B
4.93
6.12
48.779B
99) Luxembourg
17.739B
2.36
0.019
16.172B
100) Macau
11.927B
-1.29
-3.1
14.659B
101) Macedonia
7.115B
4.16
4.06
17.263B
102) Madagascar
7.706B
0.495
-2.17
27.255B
103) Malawi
4.379B
20
16.6
15.172B
104) Malaysia
162.678B
5.95
4.37
406.686B
105) Mali
11.63B
5.07
2
31.492B
106) Malta
5.317B
2.96
1.76
7.307B
107) Marshall Islands
148.391M
108) Mauritania
2.739B
1.98
-0.906
7.893B
109) Mauritius
8.96B
3
2.92
16.432B
110) Mexico
715.705B
2.73
1.41
1.344T
111) Moldova
5.85B
3.24
3.3
16.992B
112) Mongolia
5.92B
-9.01
-10.5
15.255B
113) Montenegro
3.357B
5.36
5.25
6.964B
114) Morocco
60.02B
3.4
1.2
140.021B
115) Mozambique
7.876B
5.13
2.14
24.852B
116) Myanmar
28.438B
107.034B
117) N Mariana Islands
535M
3.04
2.65
118) Namibia
8.006B
6.84
4.51
18.693B
119) Nepal
17.882B
-0.8
-1.91
51.901B
120) Netherlands
343.672B
1.55
1.08
350.438B
121) New Zealand
106.165B
4.83
2.67
94.074B
122) Nicaragua
10.383B
5.28
4.12
26.402B
123) Niger
5.105B
5.1
1.15
13.707B
124) Nigeria
377.325B
1.39
-1.24
689.73B
125) Norway
168.89B
1.5
0.641
136.498B
126) Oman
23.032B
2.89
-2.96
44.294B
127) Pakistan
223.166B
6.92
4.8
725.771B
128) Palau
194.544M
5.28
4.23
129) Panama
26.22B
3.44
1.78
44.407B
130) Paraguay
18.627B
1.74
0.442
40.658B
131) Peru
124.797B
3.48
2.19
242.758B
132) Philippines
224.288B
6.95
5.29
527.346B
133) Poland
275.758B
3.86
3.96
587.856B
134) Portugal
134.215B
2.09
2.42
179.63B
135) Puerto Rico
62.511B
-2.67
-1.55
136) Qatar
39.288B
7.87
3.21
50.914B
137) Romania
115.99B
7.44
8.04
252.425B
138) Russia
660.245B
-4.5
-4.68
1.647T
139) Rwanda
6.433B
4.02
1.51
17.98B
140) Saint Lucia
1.219B
1.564B
141) Saudi Arabia
276.122B
2.15
-0.118
535.025B
142) Senegal
10.894B
4.78
1.83
27.454B
143) Serbia
27.723B
0.976
1.51
62.956B
144) Seychelles
718.486M
1.084B
145) Sierra Leone
3.631B
10.6
8.22
10.234B
146) Singapore
108.451B
0.571
-0.725
127.571B
147) Slovakia
48.959B
2.68
2.58
81.219B
148) Slovenia
23.872B
4.2
4.13
32.985B
149) Somalia
8.244B
150) South Africa
175.26B
0.833
-0.783
411.858B
151) South Korea
688.087B
2.47
2.01
766.633B
152) South Sudan
9.085B
-3.32
-6.17
11.281B
153) Spain
713.157B
3.01
3.02
878.723B
154) Sri Lanka
54.978B
0.732
-0.392
161.032B
155) St Kitts Nevis
539.173M
691.947M
156) St Vincent Grenadines
577.022M
790.517M
157) Sudan
71.421B
3
0.577
108.089B
158) Suriname
1.191B
9.84
8.89
2.283B
159) Swaziland
2.773B
1.01
-0.795
7.81B
160) Sweden
227.722B
2.16
1.09
207.061B
161) Switzerland
359.123B
1.51
0.43
250.789B
162) Tajikistan
6.376B
4.08
1.75
163) Tanzania
29.234B
16.6
0.062
79.164B
164) Thailand
211.774B
0.62
0.21
525.453B
165) Timor Leste
953.3M
1.57
-0.728
1.425B
166) Togo
3.644B
-0.437
-2.91
9.242B
167) Tonga
442.948M
462.309M
168) Trinidad and Tobago
15.391B
8.86
8.41
17.61B
169) Tunisia
29.938B
8.25
7
77.602B
170) Turkey
516.705B
3.66
2.04
965.811B
171) Turkmenistan
5.302B
172) US Virgin Islands
2.586B
1.3
1.88
173) Uganda
18.544B
-0.171
-3.4
53.111B
174) Ukraine
60.192B
1.82
2.23
260.063B
175) United Arab Emirates
203.898B
11.6
10.2
266.848B
176) United Kingdom
1.742T
2.78
1.98
1.628T
177) United States
12.821T
2.73
2.02
12.821T
178) Uruguay
34.426B
0.682
0.318
44.31B
179) Uzbekistan
35.761B
180) Vanuatu
502.206M
3.91
1.61
427.357M
181) Venezuela
363.166B
-3.36
-4.68
298.407B
182) Vietnam
140.702B
7.3
6.15
342.591B
183) Yemen
29.226B
78.463B
184) Zambia
10.771B
29.655B
185) Zimbabwe
12.791B
-12.5
-14.5
25.148B
CSV