Value Added & Inventory Metrics for all of Industry by Country

Compare countries on the output and growth of industry which includes manufacturing, mining, and construction.

Save the current configuration of this report including all selections, filters, and sorting.
Description to be displayed for the saved view.
Fields
Share

Compare countries on key indicators across 21 categories & 120+ subcategories.


Country Changes in inventories (US$) Value added by industry (% of GDP) Value added by industry (2005 US$) Value added by industry (annual growth %)
1) Afghanistan
22.6
2.873B
-0.761
2) Albania
204.217M
23.7
2.538B
3.18
3) Algeria
12.422B
37.7
70.549B
5.34
4) Andorra
10.8
5) Angola
0
6) Antigua and Barbuda
0
20.1
135.422M
11
7) Argentina
8.483B
26.6
93.84B
-5.76
8) Armenia
69.371M
27.4
2.318B
-0.929
9) Australia
454.225M
24.3
211.845B
2.21
10) Austria
3.223B
27.7
89.842B
1.2
11) Azerbaijan
40.108M
51.6
21.682B
-4.2
12) Bahamas
87.9M
12.8
1.325B
14.8
13) Bahrain
1.181B
39.7
2.16
14) Bangladesh
28.7
28.303B
11
15) Barbados
9.5M
9.63
2.97
16) Belarus
620.577M
36.1
20.272B
-4.63
17) Belgium
2.192B
22.1
93.2B
0.704
18) Belize
18.187M
16.8
234.621M
1.07
19) Benin
41.686M
23.3
1.262B
4.5
20) Bermuda
337.45M
6
319.377M
-18
21) Bhutan
13.187M
43.4
619.021M
6.78
22) Bolivia
13.475M
30.9
3.741B
4
23) Bosnia Herzegovina
382.998M
28
4.43
24) Botswana
-1.059B
34.7
3.955B
1.28
25) Brazil
-16.866B
21.2
292.412B
-3.81
26) Brunei
28.705M
57.2
6.133B
-2.94
27) Bulgaria
303.32M
28.3
8.86B
3.95
28) Burkina Faso
-37.614M
26.1
1.4B
2.86
29) Burundi
0
16.5
258.029M
-1.54
30) Cambodia
204.298M
31.7
2.699B
10.5
31) Cameroon
-106.47M
26.6
5.206B
3.15
32) Canada
-1.674B
28.8
-1.07
33) Cape Verde
46.093M
19.4
242.441M
3.27
34) Cayman Islands
5.03
2.95
35) Central African Republic
1,575
16
225.337M
2
36) Chad
75.5M
14.8
-5.9
37) Chile
-3.897B
31.2
46.84B
-0.709
38) China
162.777B
39.8
2.259T
6.11
39) Colombia
363.116M
32.5
60.123B
0.559
40) Comoros
50.11M
10.7
56.474M
-0.642
41) Congo
41.318M
50.2
5.364B
-4.7
42) Costa Rica
741.369M
21.5
6.782B
2.36
43) Croatia
-127.715M
26.2
9.505B
4.33
44) Cuba
635.5M
22.5
9.265B
8.79
45) Cyprus
-233.96M
11.4
2.536B
7.83
46) Czech Republic
2.689B
37.6
57.262B
3.78
47) DR Congo
-157.141M
33.5
5.401B
0.509
48) Denmark
1.737B
23.4
53.739B
3.59
49) Dominica
0
13.6
53.637M
7.13
50) Dominican Republic
459.002M
26
10.511B
7.34
51) Ecuador
-311.312M
34.6
17.307B
-0.806
52) Egypt
1.9B
32.8
44.639B
0.176
53) El Salvador
0
26.5
5.076B
1.92
54) Equatorial Guinea
7.166M
50.7
-12.1
55) Estonia
445.196M
26.9
4.171B
-0.24
56) Ethiopia
0
21.3
3.249B
20.5
57) Fiji
65.527M
17.5
681.253M
0.908
58) Finland
774.306M
27.1
55.87B
1.95
59) France
25.76B
19.5
409.118B
1.08
60) Gabon
-82.215M
47.8
5.191B
-0.021
61) Gambia
0
13.3
110.424M
-3.11
62) Georgia
349.109M
24.8
2.217B
6.18
63) Germany
-29.25B
30.4
856.367B
1.87
64) Ghana
365.79M
28.1
-0.978
65) Greece
-2.186B
16.3
29.589B
8.7
66) Greenland
0
15.7
25.7
67) Grenada
0
14.4
80.406M
7.96
68) Guatemala
284.598M
27.4
8.702B
3.03
69) Guinea
0
31.2
1.136B
15.8
70) Guinea Bissau
880,703
13.5
94.665M
4.79
71) Guyana
5.7
194.146M
17
72) Haiti
0.773
73) Honduras
330.497M
28.2
3.006B
3.21
74) Hong Kong
725.954M
7.73
17.592B
1.65
75) Hungary
687.417M
30.5
28.362B
-0.664
76) Iceland
20.429M
22.6
3.606B
6.29
77) India
73.724B
28.8
356.769B
5.59
78) Indonesia
16.088B
40.7
183.82B
3.86
79) Iran
64.708B
35
104.774B
24.7
80) Iraq
175.058M
54.247B
18.6
81) Ireland
2.6B
39.3
56.924B
2.97
82) Israel
2.404B
20.8
2.34
83) Italy
-1.37B
23.9
381.679B
1.34
84) Ivory Coast
83.384M
30.8
15.1
85) Jamaica
16.404M
22.8
2.002B
1.13
86) Japan
20.954B
28.8
1.291T
0.655
87) Jordan
272.817M
28.9
4.394B
0.971
88) Kazakhstan
6.967B
33.8
31.014B
1.1
89) Kenya
-47.373M
19
4.509B
5.81
90) Kiribati
6.95
6.557M
44.4
91) Kuwait
48.4
2.34
92) Kyrgyzstan
50.877M
29.2
553.924M
5.93
93) Laos
0
32.5
1.638B
11.9
94) Latvia
390.77M
21.3
3.255B
-1.27
95) Lebanon
0
16.7
4.923B
-2.82
96) Lesotho
99.663M
36.8
600.638M
4.35
97) Liberia
0
13
100.466M
-13.9
98) Liechtenstein
38.8
99) Lithuania
-714.555M
28.7
8.617B
0.668
100) Luxembourg
442.005M
12.9
4.465B
0.241
101) Macau
183.488M
10.5
102) Macedonia
914.625M
29.7
1.686B
7.57
103) Madagascar
19.3
892.772M
5.46
104) Malawi
0
15.8
737.626M
2.39
105) Malaysia
361.112M
38.3
77.451B
4.31
106) Maldives
11.2
195.978M
15
107) Mali
33.958M
18.1
1.277B
0.299
108) Malta
-2.851M
14.6
109) Marshall Islands
-507,400
10.8
-1.57
110) Mauritania
-110.484M
30
987.701M
-1.23
111) Mauritius
-64.185M
20.8
1.882B
-0.719
112) Mexico
4.09B
32.7
320.97B
-0.027
113) Micronesia
6.59
18.585M
-6.08
114) Moldova
8.66M
14.2
293.642M
2.3
115) Mongolia
988.979M
36.7
1.201B
-0.633
116) Montenegro
127.368M
19.1
492.778M
25.8
117) Morocco
2.958B
29.5
19.677B
1.24
118) Mozambique
2.437B
21.6
2.114B
5.42
119) Myanmar
133.916M
35
8.93
120) Namibia
154.807M
31.2
2.612B
-7.11
121) Nauru
-17
122) Nepal
1.038B
14.7
1.643B
-6.33
123) Netherlands
962.352M
19.9
142.627B
2.74
124) New Zealand
435.154M
21.7
27.362B
1.75
125) Nicaragua
231.366M
26.7
1.526B
3.42
126) Niger
8.046M
17.6
4.37
127) Nigeria
3.189B
18.3
55.336B
-8.85
128) Norway
19.45B
31.9
106.1B
-0.013
129) Oman
1.437B
47.5
4.85
130) Pakistan
4.463B
19.3
35.731B
5.79
131) Palau
6M
20.8
12.922M
7.9
132) Panama
1.798B
28.1
4.773B
6.42
133) Papua New Guinea
33.6
36.6
134) Paraguay
88.545M
30.3
3.395B
10.4
135) Peru
305.884M
32.5
36.509B
4.98
136) Philippines
-854.549M
30.8
48.348B
8.36
137) Poland
7.212B
33.7
131.355B
0.85
138) Portugal
470.545M
22.2
36.118B
0.381
139) Puerto Rico
172.259M
95.4
66.001B
1.24
140) Qatar
51.8
87.164B
0.769
141) Romania
4.417B
32.3
27.337B
0.362
142) Russia
30.12B
32.4
284.441B
-0.129
143) Rwanda
46.829M
17.6
598.557M
6.84
144) Saint Lucia
0
13.4
179.728M
4.71
145) Samoa
140.275M
7.27
146) Sao Tome and Principe
17.2
25.693M
7.98
147) Saudi Arabia
29.647B
43.2
278.87B
2.45
148) Senegal
-80.834M
23.2
2.206B
6.7
149) Serbia
515.111M
31.3
7.518B
2.36
150) Seychelles
0
14.3
218.084M
-1.25
151) Sierra Leone
42.708M
6.94
474.724M
27.3
152) Singapore
1.419B
26.1
63.444B
2.79
153) Slovakia
1.239B
34.7
29.298B
6.61
154) Slovenia
501.287M
32.3
10.965B
2.9
155) South Africa
-487.599M
28.9
75.906B
-1.27
156) South Korea
-6.606B
38.5
418.834B
3.32
157) South Sudan
6.102M
158) Spain
6.102B
23.4
252.767B
3.09
159) Sri Lanka
3.164B
29.5
12.222B
6.69
160) St Kitts Nevis
0
28.2
105.506M
3.57
161) St Vincent Grenadines
0
17.6
82.875M
1.06
162) Sudan
891.852M
2.9
7.72B
5.49
163) Suriname
31.9
701.67M
-2.53
164) Swaziland
0
37.5
889.486M
0.541
165) Sweden
3.576B
24.5
104.834B
2.87
166) Switzerland
-6.345B
25.7
121.726B
1.68
167) Tajikistan
425.331M
27.9
590.761M
11.1
168) Tanzania
-4.203B
27.2
5.516B
10.7
169) Thailand
-2.093B
36.89
93.602B
-0.6
170) Timor Leste
16.8M
18.8
199.75M
24.4
171) Togo
-6.528M
16.9
490.778M
3.5
172) Tonga
1.715M
19.8
54.917M
7.76
173) Trinidad and Tobago
33.9
10.814B
-8.48
174) Tunisia
11.546M
26.4
9.857B
-1.47
175) Turkey
-9.391B
31.9
159.506B
4.55
176) Turkmenistan
0
48.44
177) Tuvalu
9.54
2.244M
5.48
178) Uganda
125.989M
22.4
3.796B
4.55
179) Ukraine
5.941B
27.1
27.94B
3.33
180) United Arab Emirates
5.15B
123.751B
4.06
181) United Kingdom
13.837B
20.1
452.198B
1.23
182) United States
35.078B
20
2.71T
2.11
183) Uruguay
-99.924M
28.7
5.112B
1.1
184) Uzbekistan
32.8
4.118B
6.74
185) Vanuatu
4.152M
9.09
40M
3.18
186) Venezuela
15.376B
41.8
88.178B
-5.84
187) Vietnam
5.953B
36.3
33.774B
7.57
188) Yemen
48
-24.2
189) Zambia
374.173M
36.6
3.979B
5.58
190) Zimbabwe
11M
22.7
1.798B
-0.819
CSV